Για να επιλέξουν όλοι οι Επιστημοναύτες από τη Χίο, τη Ρόδο και τη Σύρο, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το λογότυπο του προγράμματος, δημιουργήσαμε μερικά από τα υποψήφια λογότυπα

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.