Οι νέες ομάδες της τάξης μας πήραν τα ονόματά τους από τις οικογένειες των στοιχειωδών σωματιδίων. Γνωρίστε τα κουάρκ, τα λεπτόνια, τα μποζόνια και τα αντι-κουάρκ!!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.