Η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την 6η σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Σε ό,τι αφορά στη σχολική μονάδα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική μας μονάδα:

  • έχει συντάξει και έχει επικαιροποιήσει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
  • έχει προετοιμάσει ασκήσεις ετοιμότητας για σεισμό
  • έχει ενημερώσει τη σχολική κοινότητα

Καταβάλλουμε λοιπόν συνεχείς προσπάθειες για προληπτική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχόμενου.  Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης θα εκτελεστεί μόνο:

  • αν το γεγονός συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • αν την ώρα εκείνη λειτουργεί το σχολείο
  • αν είναι τόσο απρόοπτο που δε θα προλάβουν να σχολάσουν κανονικά οι μαθητές.

Στις παραπάνω τρεις περιπτώσεις οι μαθητές θα προστατευθούν στον χώρο του σχολείου σύμφωνα με το σχέδιο και με την καθοδήγηση και προστασία του προσωπικού του σχολείου. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα, μέχρι ενός σημείου, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διάφορες καταστάσεις, όπως π.χ. να ελέγχει μια μικρή εστία πυρκαγιάς, να προσφέρει πρώτες βοήθειες, κ.τ.λ.

Σε περίπτωση ενός έκτακτου γεγονότος οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: «Με κανέναν τρόπο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, για να πάρουν τα παιδιά τους όσο διαρκεί ένας συναγερμός». Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο.

Σε περίπτωση συναγερμού, και μόνο σε περίπτωση που γίνεται εκκένωση του κτιρίου, θα παραλάβετε τα παιδιά σας από το οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Πρότασή μας είναι να αποφύγετε όσο το δυνατόν τη χρήση των αυτοκινήτων. Είναι προτιμότερο να έρθετε πεζοί να πάρετε το παιδί σας, παρά με αυτοκίνητο. Αφού,  αν κλείσουν οι δρόμοι έχετε μεγαλύτερη ευελιξία.

Πιστεύουμε ότι, αν όλοι προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στα πιο πάνω δεδομένα, θα κάνουμε πιο εύκολη την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης και θα περιορίσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες που προκύπτουν από μια τυχόν ανοργάνωτη και απρογραμμάτιστη αντίδραση.

Βέβαια, κινδύνους το παιδί αντιμετωπίζει όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στον δρόμο και στο σπίτι. Γι? αυτό θεωρούμε σκόπιμο, να δοθούν και από εσάς οδηγίες για την προστασία του παιδιού γενικότερα.