Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το υπόλοιπο του τρέχοντος σχολικού έτους θα υλοποιηθεί δράση με θέμα «Η τσάντα στο σχολείο».

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου για ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. Η τσάντα θα παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο, έως την Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας θα αφήνουν την τσάντα στο σχολείο την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα.

Η διευθύντρια του σχολείου

Αναστασία Ηλιοπούλου