Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης (2017 – 2018) δημιουργούν ένα δωμάτιο απόδρασης για μαθητές. Αφού διαμορφώσουν το χώρο και φτιάξουν γρίφους με την βοήθεια μαθητών από τη Σαλαμίνα, τη Γαλλία και την Κροατία, θα καλέσουν παιδιά από όλα τα σχολεία της Σύρου να προσπαθήσουν να αποδράσουν, μαθαίνοντας!!!