Η Τρίτη Τάξη του σχολείου μας συμμετέχει στο πρόγραμμα eTwinning με τίτλο Αναξίμανδρος 2.0 και βασικό θέμα την χρήση web 2.0 εργαλείων. Οι μαθητές της τάξης μας σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες από το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας και το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς σε προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν όλες τις αποστολές που θα τους αναθέσει ο Αναξίμανδρος. Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ομάδες με μέλη από όλες τις τάξεις, και να χρησιμοποιήσουν σωστά όσα εργαλεία χρειαστούν.