Για το σχολικό έτος 2016 – 2017 το σχολείο λειτουργεί ως εξής:

08.00 – Έναρξη Προσέλευσης Μαθητών

08.15 – Έναρξη Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος

08.15 – 09.40 1η και 2η διδακτική ώρα

09.40 – 10.00 Α Διάλειμμα

10:00 – 11:30 3η και 4η διδακτική ώρα

11.30 – 11.45 Β Διάλειμμα

11.45 – 12.25 5η διδακτική ώρα

12.25 – 12.35 Γ Διάλειμμα

12.35 – 13.15 6η διδακτική ώρα

13.15 – Λήξη πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος όλων των τάξεων

13.15 – Έναρξη απογευματινού προαιρετικού προγράμματος

13.15 – 14.00 Σίτιση μαθητών

14.00 – 15.00 Μελέτη

15.00 – Λήξη απογευματινού προαιτερικού προγράμματος